به گزارش افکارنیوز، کوتاهترین مرد جهان با بلند قدترین مرد جهان در لندن برای اولین بار به مناسبت روز جهانی رکورد گینس با یکدیگر ملاقات کردند.

«سلطان کوسن» که با قد ۸ فوت و یک اینچ معادل ۲متر و ۴۶ سانتی‌متر و «چاندرا دانگی» ۲۱.۵ با قد اینچ معادل ۵۴.۶ سانتی‌متر به مناسبت شصت و مین سالگرد گینس کتاب رکوردها در انگلیس با یکدیگر ملاقات کردند.

کوسن ۳۱ ساله که دانگی را از نپال برای دیدن از ترکیه کشورش دعوت کرد گفت: امیدوارم که ما دوستان واقعاً خوبی برای هم شویم.

کوسن افزود: با اینکه او کوتاه است و من بلند، ما در بیرون از زندگی ‌خود تلاشهای مشابهی را داریم و زمانی که به چشم‌های او نگاه می‌کنم من می‌فهمم که او مرد خوبی است.

دانگی ۷۵ ساله که به اندازه شش قوطی لوبیا پخته انباشته است گفت: من در بخش کوچکی از نپال محدود شده بودم و در حال حاضر در جهان به عنوان کوچک‌ترین مرد معروف شده‌ام.

وی افزود: این باعثافتخار است که در سراسر جهان نپال نشان داده می شود.

کتاب گینس، ‌از رکوردهایش رکوردی را از ۱۰ سال پیشش شکست وقتی که بهترین فروشنده کتاب در دنیا شد و این تاریخ را به عنوان رکورد جهانی گینس اعلام کرد.