به گزارش افکارنیوز، راننده تبعه کشور ترکیه قصد داشت مأموران گمرک ایران را فریب دهد، اما هوشیاری کارکنان گمرک مانع از این کار شد.

سویلن کامیونی از کفش و پوشاک را پر کرده بود تا در داخل ایران خالی کند. او تصمیم می گیرد تا برای فرار از عوارض گمرکی این کالاها را به داخل ایران قاچاق کند. کامیونش را پر از کفش و پوشاک می‌کند و تصمیم می‌گیرد، تا این کالاها را با عنوان کالای ترانزیتی به گمرک اظهار نماید.

مقصد این کالاها گمرک سرخس بود تا پس از ورود از طریق گمرک سرخس کامیون فوق خارج شود. راننده کامیون که برای یک شرکتی بنام SEVILEN ترکیه کار می کرد، در بین راه کامیونش را تخلیه و به جای پوشاک و کفش نو و گران قیمت، البسه مندرس و غیر قابل استفاده را پر می کند. او برای خروج از کشور راهی گمرک سرخس می شود.

رضا راستی مدیر کل گمرک سرخس ادامه این ماجرا را این گونه شرح می دهد:

این کامیون تحت صحابت کارنه تیر به گمرک سرخس واصل شد و کارکنان گمرک نسبت به پلمپ این محموله مشکوک شدند و پس از ظن به تخلف نسبت به فک پلمپ آن اقدام کردند.

به گفته راستی پس از بررسی اولیه و عدم مطابقت کالا با اسناد مربوطه، کامیون جهت بررسی بیشتر به داخل انبار هدایت و پس از تخلیه کل محموله مشخص شد که راننده موصوف و همدستان وی به طور ماهرانه ای و بدون فک پلمپ و اینکه به پلمپ الصاقی گمرک آسیبی وارد شده باشد، نسبت به باز نمودن پرچ قلاب های محل عبور سیم پلمپ و برداشتن چادر مبادرت و پس از تخلیه و قاچاق کالای ترانزیتی در داخل کشور، البسه مندرس و غیر قابل استفاده را که قبلا " توسط افراد سودجو تدارک داده شده بارگیری و سپس قلابهای محل عبور سیم پلمپ چادر را با پرچ های جدید به بدنه تریلر وصل نموده و کامیون مربوطه به مقصد گمرک سرخس هدایت شده بود.

رضا راستی مدیرکل گمرک سرخس در ادامه این ماجرا گفت : پس از کشف تخلف و احراز قاچاق کالا ، کامیون و کالای مربوطه جهت پیگیری توقیف و تحویل مراجع قضایی شد.