گروه اجتماعی، محمد حقانی در گفتگو باافکارنیوزدر خصوص وضعیت درختان ولیعصر گفت: مطالعاتی در این خصوص انجام دادیم، درختان سطح شهر به خصوص درختان خیابان ولیعصر که جزء میراثطبیعی شهر است، متاسفانه در معرض خطر و نابودی هستند.

به گزارشافکارنیوز، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر افزود: مدیریت شهری هم در این موضوع بی تقصیر نیست چرا که ساخت و سازها و نمک پاشی ها نابود کننده درختان خیابان ولیعصر بوده که متاسفانه این کار انجام شده است.
وی افزود: ما چندین مرتبه تاکید کردیم و خواستیم که محور ولیعصر را در یک عمق مشخص در ۲ طرف برای ساخت و ساز و برج سازی ممنوع کنیم که به دنبال طرحی برای ارائه هستیم.

این نماینده مردم در شورای شهر بیان کرد:آخرین اطلاعی که دارم این است که شهرداری تصمیم دارد ریشه های درخت های خشکیده را را خارج کند و در فصل مساعد درختان چنار نسبتا مسن جایگزین این درختان شود تا جبران این درختان شود .