به گزارشافکارنیوز،رحمت‌الله حافظی عضو کمیسیون محیط زیست در رابطه با جمع آوری زباله و پسماندها به روش نوین، افزود: زباله کالای با ارزشی است و شرکت‌هایی که با تفکیک زباله و استفاده بهینه از بعضی مواد آن و تبدیل به کمپوست منابعی را جذب می‌کنند باید هزینه زباله جمع آوری شده را پرداخت کنند.

وی افزود: زباله‌های جمع آوری شده باید در قالب مزایده به شرکت‌های جمع آوری کننده فروخته و مبالغی نیز از پیمانکاران شرکت‌ها گرفته شود.

حافظی بیان داشت: باید مواد بازیافتی زباله را به صورت مکانیزه به کمپوست تبدیل کرد.

این عضو شورا اظهار داشت: نیروهای بازیافت زباله در جنوب سایت کهریزک وجود دارد اما به واسطه تأخیر شهرداری در عمل به تعهداتش درخصوص رساندن شبکه برق و تأمین راه دسترسی و محصور ساختن این نیروها به صورت کامل انجام نشده عملیات اجرایی نیروگاه‌ها انجام نمی‌شود.

حافظی گفت: استفاده از تجارب بین‌المللی بازیافت زباله برای تولید انرژی از آخرین متدهایی است که در دنیا انجام می‌شود و در کشور ما هم به جز موضوع تولید برق متولیان از بقیه موارد بهره می‌برند.

وی تصریح کرد: ایراد اساسی درخصوص جمع آوری و بازیافت زباله‌ها این است که سالانه نباید ۴۵۰ میلیارد تومان از منابع مردم صرف جمع آوری زباله‌ها شود و باید شرکت‌های جمع آوری کننده مبالغی به خزانه شهر بابت مواد با ارزش زباله واریز کنند که این مهم در شهر تهران رخ نداده است.

حافظی تأکید کرد: تذکر اصلاح این مطلب را به شورای شهر تهران داده‌ایم و امیدواریم که در برنامه سال آینده شهرداری بتوانیم این طرح را اعمال کنیم.

وی خاطر نشان کرد: جمع آوری زبالهها توسط شهرداری باید به مزایده گذاشته شود چنانکه در شرایط فعلی به مناقصه گذاشته شده و امیدواریم در بودجه سال ۹۴ شاهد چنین وضعی نباشیم و بتوانیم این مسئله را اعمال کنیم.