به گزارشافکارنیوز،اسفندیار چهاربند درخصوص وضعیت ورود تبلت به مدارس پایتخت اظهار داشت: ‌پروژه تبلت دانش‌آموزی را با شرکت تجهیز مدارس آغاز کرده‌ایم و بر این اساس تولید و توزیع تبلت متناسب با استانداردهای دانش‌آموزی صورت می‌گیرد.

وی افزود: ‌هم‌اکنون طرح تبلت دانش‌آموزی به صورت آزمایشی در ۴ منطقه تهران مناطق ۱،۲، ‌۴ و ۵ در حال اجراست و این طرح یک پروژه ملی بوده که تبلت‌ها توسط آموزش و پرورش تهیه و توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش تهران بیان کرد: تبلت یک وسیله آموزشی است و شرایط کلاس نباید به این گونه باشد که هر دانش آموز یک تبلت در دست داشته باشد و معلم نتواند کلاس را کنترل کند بلکه نرم افزار لازم برای اعمال مدیریت معلم را لحاظ کردهایم تا اگر دانش آموزی خواست فیلم یا عکسی را به اشتراک بگذارد معلم بر این موضوع مدیریت داشته باشد.