به گزارشافکارنیوز،علیرضا کمرئی در پاسخ به این پرسش " با آغاز فصل سرما برخی مدیران مدارس به ویژه در مناطق محروم از ناتوانی در پرداخت هزینه‌های گاز و اخطار برای قطع گاز مدرسه خبر می‌دهند برای حل این مشکل چه تدابیری اندیشیده‌اید " اظهار داشت: قطع گاز مدارس به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه‌ها عمومیت ندارد به گونه‌ای که اغلب مدارس درگیر آن نیستند.

وی افزود: ‌ برخی مدارس هزینه‌های مربوط به آب، برق و گاز را از محل سرانه مدارس و مشارکت‌های داوطلبانه خانواده‌ها پرداخت می‌کنند اما در برخی مدارس هزینه‌های مصرف بالاست و بدهی‌های انباشت شده از قبل نیز دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: ‌در برخی موارد به دلیل عدم ناتوانی از پرداخت هزینه قبوض و بدهی‌های قبلی، ماموران برای قطع گاز و برق مدرسه مراجعه می‌کنند اما با انجام مذاکراتی مانع از قطع گاز یا برق مدرسه می‌شویم.

کمرئی افزود: هم‌اکنون در حال ارزیابی و جمع آوری اطلاعات از مناطق هستیم تا بررسی کنیم کدام مدارس در پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز مشکل دارند و با تهدید قطع مواجه شده‌اند تا اقدام به حل مشکل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در شورای آموزش و پرورش استان هم بحثپرداخت هزینه‌های قبوض مدارس مطرح شده است، ادامه داد: ‌فرمانداری‌ها نیز در این مسئله وارد شده‌اند تا اگر مدارس بدهی انباشت شده دارند این مشکل حل شود همچنین طی مذاکره با ادارات آب، برق و گاز مهلتی را برای پرداخت بدهی مدارس دریافت می‌کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بیان کرد: در حال بررسی هستیم تا مشخص شود از تعداد ۳هزار مدرسه موجود در شهرستانهای استان تهران چه تعداد مدرسه از سال گذشته بدهی دارند تا از طریق منابع موجود این بدهی پرداخت شود.