به گزارشافکارنیوز،محمود علیزاده طباطبایی در خصوص زمان بعدی جلسه دادگاه مهدی هاشمی گفت: زمان جلسه بعدی در هفته آینده هنوز مشخص نشده است.

وی افزود: در هر صورت دادگاه موکلم من از هفته آینده هر روز برگزار می‌شود اما جلسات به بعدازظهر کشیده نخواهد شد.

هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه برگزار شد و بر اساس اعلام وکیل متهم این دادگاه حداقل ۱۰ تا ۱۵ جلسه دیگر ادامه خواهد داشت.