به گزارشافکارنیوز،سرهنگ محمدحسین حمیدی گفت: در استان البرز محور کرج _ چالوس از ساعت ۱۴ عصر امروز تا ۲۴ محور کرج _ چالوس از میدان امیرکبیر تا مرزن آباد بسته خواهد شد و در طول ساعت فوق تردد هرگونه وسیله نقلیه از این مسیر ممنوع است.

این مقام مسئول پلیس در خاتمه اظهار داشت: در همین راستا از ساعت ۱۷ تردد کلیه وسایل نقلیه از محدوده در دزبن ۱۵ کیلومتری بالای مرزن آباد به سمت کرج تا ساعت ۲۴ به صورت یکطرفه انجام میشود.