به گزارشافکارنیوز،مرحوم آقای پاشایی که یک خواننده معمولی موسیقی پاپ بودند اگرچه ازجمله هنرمندان جوان و خوش استعداد جامعه هنری کشورمان بودند و به لحاظ دست و پنجه نرم کردن در مقابله با سرطان از مظلومیت خاصی برخوردار گردیده بودند ولی مؤلفه های شخصی در ایشان نمی تواند علت اصلی اقبال گسترده مردمی در تشییع این هموطن خوش ذوق باشد بلکه آنچه از شواهد و قرائن به دست می آید گویای این معناست که یک شبکه موی رگی اطلاع رسانی در فضای مجازی است که به صورت نظام مند و حساب شده از موضوعات اجتماعی بحران سازی می کند، قبل از این نیز در موضوع اسیدپاشی اصفهان تست نسبتا قابل توجهی را کرده بود، گروه های مرموزی که به طور غیررسمی در فضای مجازی با استفاده از ظرفیتهایی همچون سیستم پیامکی، وایبر و وات ساپ و… و چه بسا برخی از آنها، هدایت شده از خارج مرزهای کشور، مهم ترین هدفشان نیز ایجاد فضای دوقطبی در جامعه و حساس کردن افکار عمومی به ویژه نسل جوان روی موضوعاتی که چه بسا به صورت طبیعی در فضای اجتماعی رخ می نماید.

موضوع مرگ مرحوم پاشایی و اقبال مردم از مراسم مربوطه، گذشته از این که نشان دهنده نوعی نوع دوستی و ابراز همدردی با خانواده انقلابی و ارزشی این هنرمند خوش صدای کشورمان می باشد، از طرفی حضور برخی با نمادهای سبز و بعضاً برخوردها و رفتارهای به دور از ادب و آداب ترحیم و تشییع، گواه این معنا بود که جمعی نه به خاطر مرحوم پاشایی و یا ابراز همدردی با خانواده داغدیده او بلکه روی غرضهای مرموز که بیشتر نمک بر زخم دل داغدیدگان تلقی می گردید، حضور پیدا کرده بودند. و البته اگر نبود حسن تدبیر و مدیریت میدانی بسیار شایسته خانواده آن مرحوم به ویژه پدر داغدیده اش، چه بسا حواشی و عوارضی بروز و ظهور می یافت که روح آن مرحوم را نیز در حیات برزخی می آزرد و اینجاست که آدمی باید تأسف بخورد به حال اشخاصی که برای امیال شیطانی و سیاسی خود به هر بهانه و وسیله ای حتی اگر جنازه یک عزیز سفرکرده باشد، دست می زنند.