به گزارشافکارنیوز،سردار محمدرضا مقیمی در تشریح وضعیت بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی نیروی انتظامی به صورت مستمر از سوی نمایندگان قوه قضائیه به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر مورد نظارت، بازدید و بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه حقوق بشر به صورت کامل و دقیق در تمامی بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی رصد می‌شود، ادامه داد: علاوه بر نظارت ناظران قوه قضائیه، بازرسی نیروی انتظامی نیز به صورت مستمر و دقیق بر روند فعالیت بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی ناجا نظارت دارد و امروز می‌توانیم مدعی شویم که حقوق بشر در بازداشتگاه‌های آگاهی نیروی انتظامی رعایت می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: به حمدالله به دنبال نظارت‌های دقیق قوه قضائیه و بازرسی نیروی انتظامی بر روند فعالیت در بازداشتگاه‌های قوه قضائیه، در سنوات اخیر هیچ گزارش و شکایتی از بروز تخلف در این بازداشتگاه‌ها نداشتیم ولی ممکن است به واسطه وسعت فعالیت پلیس آگاهی، اتقاقی در یکی از نقاط کشور رخ دهد و آن موضوع به بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی منتسب شود.

مقیمی عنوان کرد: تمامی بازداشتگاه‌های ما دارای احکام قضائی است و مسئولان بازداشتگاه‌ها نیز ضمن دارا بودن احکام قضائی، به طور مداوم مورد رصد و نظارت قوه قضائیه و بازرسی نیروی انتظامی قرار می‌گیرند تا خدای ناکرده اتفاق ناگوار و ناخوشایندی رخ ندهد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی را در جهت ساماندهی بازداشتگاهها انجام داده است، گفت: در سالهای اخیر برنامهای به منظور تعریف جایگاه بازداشتگاهها در دست اقدام است و در این مدت به صورت مستمر منابع مالی خاصی در بازداشتگاهها هزینه شده است، به صورتی که بازداشتگاههای ما در برخی از استانها، از امکانات بسیار خوبی برخوردار شدهاند.