به گزارشافکارنیوز؛علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در حاشیه نشست عملیاتی کردن مراقبت‌های اولیه سلامت در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک با اشاره به این که در طرح تحول حوزه بهداشت ۶ برنامه داریم که یکی از آنها خدمت رسانی به مردم حاشیه شهرها و سکونت گاه‌های غیر رسمی است، اظهار داشت: این مناطق تا به حال به رسمیت شناخته نمی‌شد، با این حال وزارت بهداشت در برنامه تحول بهداشت حاشیه شهرها را یکی از اولویت‌ها بعد از روستاها قرار داده است.

سیاری عنوان کرد: این مناطق توسط استانداران سراسر کشور شناسایی، سرشماری و بلوک بندی شده است. همچنین، بررسی شده که از نظر دسترسی به خدمات، چه امکاناتی را دولت و چه امکاناتی را بخش خصوصی برای این مناطق می‌توانند فراهم کنند.

به گفته وی برنامه وزارت بهداشت این است که اطمینان پیدا کنیم مردم در این مناطق به خدمات اولیه دسترسی دارند. برای این امر یک بسته خدمت تعریف شده و برای هر ۴ هزار نفر در این مناطق یک کارشناس سلامت در نظر گرفته شده است.

سیاری با اشاره به اینکه خدمات این کارشناسان به صورت ادغام یافته و فعال است، عنوان کرد: هر ۴ پایگاه سلامت تحت پوشش یک مرکز سلامت قرار می‌گیرد. در این مراکز، دو پزشک، یک کارشناس تغذیه، یک کارشناس سلامت روان، یک کارشناس بهداشت محیط و یک پایگاه زمینی در نظر گرفته شده است. به طوریکه خدماتی که از مرکز سلامت به این پایگاه ارجاع می‌شود، مورد نظارت و مدیریت قرار می‌گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: از این طریق اطمینان پیدا می‌کنیم که مردم تحت پوشش مراقبت‌های اولیه قرار گرفتند. در ضمن برای هر خانوار یک پرونده سلامت تشکیل می‌شود که در آینده به صورت الکترونیک خواهد بود.

سیاری با اشاره به اینکه از طریق این پرونده، ما اطمینان پیدا می‌کنیم که چه کسانی دچار بیماری‌های مزمن، از قبیل دیابت، فشار خون، آسم، بالابودن چربی و قند خون شدند، توضیح داد: در قالب این طرح به مردم خدمات کارشناسی در سطوح اولیه بهداشت ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح سنگ بنای توسعه پایدار را در حاشیه شهرها ایجاد خواهیم کرد، گفت: وزارت بهداشت تصمیم دارد سکونت گاه‌های غیر رسمی که سالها مورد غفلت قرار گرفته بود، ساماندهی کند. در این راستا وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، وزارت راه و وزارت کشور باید در این طرح همکاری داشته باشند چون خدمات ارائه شده فقط بهداشتی نیست و سلامت در تمام ابعاد بهداشتی، روانی و اجتماعی را در بر خواهد گرفت.

به گفته سیاری در واقع همان خدماتی که در روستا به طور فعال ارائه می‌کردیم، در قالب این طرح، در شهرها نیز ارائه خواهیم کرد. منتها این خدمات با نیازها در سطح شهرها همخوانی دارد و به وسیله کاردان و کارشناس در حوزه آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌های مزمن و بیماری‌های واگیر ارائه خدمت خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه از فردا این طرح عملیاتی خواهد شد، گفت: در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و خدمات ما در حوزه بهداشت این مناطق به تدریج ارائه خواهد شد، چون باید از طریق خرید خدمت و بستن قراردادهایی در این زمینه با بخش خصوصی ساختارهایی برای خدمات رسانی هرچه سریعتر و بهتر ایجاد کنیم.

به گفته وی بسته‌های خدمتی و آموزشی این طرح تعریف شده و مربیان بهورزی از ۱۵ آذر در این راستا در تهران آموزش خواهند دید. در این طرح در حاشیه شهر ۲ هزار و ۵۰۰ کارشناس مشارکت دارند و در شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر به ازای هر ۴ هزار نفر یک کارشناس در پایگاه‌های سلامت مستقر می‌شوند و به ارائه خدمت می پردازند.

سیاری در پایان خاطرنشان کرد: فعلاً مراقبتهای اولیه در سطح اول اجرا خواهد شد و در سطوح برنامه بسته درمانهای تکمیلی برای بیماران نیازمند این خدمات، تعریف میشود.