به گزارش افکارنیوز، رضا آريايي صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در خرمآباد اظهار داشت: اين زمين لرزه در ساعت ۲۲ و ۱۱ دقيقه و ۲۱ ثانيه سهشنبه شب در اين شهر به وقوع پيوست.
مدیرکل ستاد حوادثغیرمترقبه لرستان تصریح کرد: مختصات جغرافیایی این زمین لرزه در عرض شمالی ۳۳,۷۹ و طول شرقی ۴۸,۷۷ ثبت شده است.
وي خاطرنشان كرد: تاكنون از خسارات احتمالي اين زمين لرزه گزارشي ارسال نشده است.