این عملیات کابل برگردان در مراکز مخابراتی شهید عاطف، فرداسدی، دانشگاه، شهید قندی، نبوت و شهید نظری از فردا ۱۵ تیرماه آغاز می شود.
به گزارش مهر، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴،۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ و۷۷۲۹ در محدوده خیابانهای ۱۵۶ غربی، ۱۴۸ غربی(شهید سنایی)، اتوبان شهید باقری و ۱۱۷ از فردا به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همرا خواهد بود.

ارتباط مشترکان مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۸ در محدوده خیابان های دامپزشکی و ۲۱ متری جی و مرکز مخابرات دانشگاه با پیش شماره های ۶۶۴۰،۶۶۴۱، ۶۶۴۶،۶۶۴۸، ۶۶۴۹ و ۶۶۹۵ الی ۶۶۹۷ در محدوده خیابان های نصرت، ادوارد براون، ۱۶ آذر، کارگر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، خوابگاه ۱۶ آذر دانشگاه تهران، تربیت بدنی دانشگاه تهران، بانک ملی، امور دانشجویی شاهد و ایثارگر، دبیرستان مهر ولایت، اداره کل رفاه دانشگاه تهران، فرماندهی کل آجا، سازمان تامین اجتماعی، پلی تکنیک ۱۶ آذر، صندوق باقرالعلوم، سازمان کار و فرهنگ و اندیشه، مرکزی دانشگاه تهران، اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.

همچنین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۸۰،۵۵۸۱، ۵۵۵۷،۵۵۱۵، ۵۵۱۶،۵۵۸۹ و ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده خیابان های شوش، شهید هرندی و خیام جنوبی ارتباط مشترکان با اختلال همراه خواهد شد.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات نبوت با پیش شماره های ۷۷۹۰ الی ۷۷۹۵، ۷۷۹۷ در محدوده خیابان های ۴۶ متری شرقی، دماوند، شهید فراهانی، شهید زمانی نیا و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان های دماوند، انصارالحسین، محمودی، کیایی نیز از فردا به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.