علیرضا رجب پور درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای ساخت و توسعه جایگاه های عرضه بنزین و گازوئیل در سطح کشور، گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار باب جایگاه جدید عرضه فرآورده های نفتی در استان های مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار دارد.
معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری برای ساخت جایگاههای سوخت با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود، تصریح کرد: هم اکنون مجوز ساخت ۷۷۴ نقطه عرضه فرآورده های نفتی در سراسر کشور صادر شده و در دست احداثاست.

به گزارش مهر، وی با اعلام اینکه امسال نزدیک به ۲۰۰ نقطه عرضه فرآورده های نفتی در سطح کشور راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: همچنین به منظور تامین سوخت مایع مردم حتی در دور افتاده ترین شهر و روستای کشور، بیش از ۱۲ هزار باب فروشندگی تعاونی روستایی وعشایری فعالیت می کند.

رجب پور همچنین از موافقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با احداثو راه اندازی تعداد قابل توجه ای جایگاه های سریع النصب یا سیار در سطح راه های روستائی کشور خبر داد و افزود: این جایگاه ها بیشتر در مناطق روستائی و توسط بخش خصوصی راه اندازی خواهند شد.

معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با یادآوری اینکه امکان راه اندازی جایگاه های سریع النصب بنزین و گازوئیل در زمین هایی با مساحت حداقل ۶۰ متر و در مدتی کمتر از ۴۸ ساعت درصورت آماده بودن محل نصب، وجود دارد، بیان کرد: باخرید تجهیزات آماده به کار و انجام یک عملیات گود برداری ساده، امکان راه اندازی جایگاه های سریع النصب وجود دارد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در شعاع ۵۰ کیلومتری مرزهای کشور بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند جایگاه های بنزین، نفت گاز، سی. ان. جی و سایر فرآورده های نفتی احداثکند، تبیین کرد: اما توجیه اقتصادی فعالیت این جایگاه ها و تقبل هزینه های سرمایه گذاری، با بخش خصوصی(متقاضی) است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی هیچگونه ردیف بودجه ای برای ارائه تسهیلات بلاعوض به سرمایه گذاران علاقه مند به ساخت جایگاه های سوخت دیده نشده است، تاکید کرد: در بخش ساخت جایگاه سی. ان. جی، تا سقف دوهزار و ۳۰۰ جایگاه تامین تسهیلات و تجهیزات توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام شده است که به تدریج مورد بهره برداری قرار می گیرند.

به گفته وی در حال حاضر امکان تخصیص تجهیزات جدید بلاعوض یا رایگان وجود ندارد و متقاضیان می توانند با سرمایه های شخصی، نسبت به احداثجایگاه های سی. ان. جی اقدام کند.

رجب پور با یادآوری اینکه ساخت فراتر از این تعداد جایگاه بلامانع است، افزود: اما هزینه سرمایه گذاری و تامین تجهیزات جایگاه های جدید سی. ان. جی، با سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

وی در پایان از رشد ۲۵ درصدی تعداد جایگاه های سوخت مایع در سه سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی زمان سوخت گیری در جایگاه ها به ویژه در سطح کلان شهرهای کشور به حداقل کاهش یافته است.