سایت "سایه" نوشت: در حالی كه بر اساس برنامه ریزی دولت قرار بر این بود كه با انجام طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه نان از واحدهای نانوایی و واریز مستقیم مبالغ آن به حساب خانوارها، كیفیت نان با محور قرار گرفتن رقابتی شدن آن و ایجاد حق انتخاب آرد برای نانوا با بهبود نسبی روبه رو شود، اما متأسفانه نه تنها تغییر مثبتی در تولید نان در واحدهای نانوایی دیده نمی شود، بلكه با در مخاطره قرار گرفتن ارزش افزودۀ آرد برای نانوایی ها و كسب سود كمتر، نتیجه این طرح نزول سطح كیفی نان و ادامه چرخه گندم نامرغوب، آرد نامرغوب و نان نامرغوب شده است.

البته این سؤال را می بایست از دولت پرسید که وقتی نانوا همان نانواست و آرد همان آرد است و کشاورز نیز همان، بر اساس چه فرمولی می بایست شاهد بهبود کیفیت نان باشیم.

باوجود عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی متأسفانه شاهد نزول کیفیت نان نسبت به قبل از طرح تحول هستیم و عدم تخصیص بسته های حمایتی درخور به این صنف زحمتکش، خود مزید بر علت گشته است.

ظاهرا در دولت قرار بر این بوده و هست که تخصیص هر گونه بسته حمایتی بستگی به اعتراض اعضای صنوف در حد ایجاد بحران در صنف پیش بینی شود و تا با مخاطرات امنیتی روبرو نشوند خبری از بسته های حمایتی نیست.

از این گذشته داستان کنجد و تبعیض در این راستا مزید بر علت گشته است تا نانوایان که در صددند با ریختن کنجد به عنوان افزودنی مجاز و تحویل نان کنجدی به کسانی که درخواست آن را دارند عوارض طرح را جبران نمایند، با برخورد تعزیرات آرد و نان دچار سردرگمی گشته و با تبعیض در مناطق مختلف تهران روبرو هستند. اینکه بعضی مناطق مثل منطقه ۳ کنجد بزنند ولی مناطق دیگر این اجازه را نداشته باشند از عجایبی است که که از سرپرست تازه تعزیرات آرد و نان سر زده است.

جالب اینكه مسئول قبلی وقتی خود را در مقابل حرف حساب نانوایان دیده و رفتارهای فراقانونی تكلیف شده را نپسندید با استعفا از مسئولیتش كناره گیری كرده و متأسفانه كار تعزیرات آرد و نان به دست فردی رسیده كه علیرغم تصریح قانون در ماده ۱۱۰ برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد اینكه نانوایانی كه از آرد یارانه ای استفاده نمی كنند مشمول این تعزیرات نمی شوند كه قانون گذار با این قانون مقدمات رقابتی شدن گندم و آرد را فراهم نموده است، با پافشاری بر تهدیدات خود، به جای كمك به حل مشكلات طرح تحول و پرداخت یارانه مستقیم، موجب ایجاد نارضایتی گسترده در میان نانوایان و به تبع آن مردم می باشد.