به گزارش افکار، حميدرضا حاجيبابايي در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني دولت از اجرايي شدن دهها پروژه در سال تحصيلي جديد خبر داد و گفت: كيفيت بخشي به آموزش ابتدايي، توسعه هنرستانها، تأسيس دانشگاه فرهنگيان، بررسي كتب درسي و كتاب اول و گسترش آموزش ضمن خدمت فرهنگيان از جمله اقدامات و اولويتهاي وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي ۹۰-۹۱ هستند.

وی تصریح کرد: اساس آموزش و پرورش، مقطع ابتدایی است لذا کیفیت بخشی به آموزش ابتدایی از مهمترین و تعیین کننده‌ترین اقدامات است

* نقشه جامع آموزش و پرورش به طور کامل در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود

وی در زمینه سند تحول بنیادین و نقشه جامع آموزش و پرورش گفت: با اتمام جمع آوری مصوبات مربوطه از مجامع بالا دستی، نقشه جامع آموزش و پرورش به طور کامل در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت: با تحول بنیادین آموزش و پرورش، کل کتب درسی در یک پروسه ۴-۵ ساله از نظر حجم، محتوا و ویژگی‌های دیگر تغییر می‌کند.

حاجي بابايي خاطر نشان كرد: در تحول بنيادين آموزش و پرورش مصوب شده تا تمام كتب درسي مورد بازبيني قرار گيرد و با توجه به شاخص هاي مشخص در تحول بنيادين تغيير يابد.