به گزارش فارس در پي شايعات منتشر شده مبني بر اينكه نيروي انتظامي جريمه نقدي براي بدحجايي در نظر گرفته و آن را دريافت ميكند، مشخص شد اين موضوع از سوي يكي از رسانهها مطرح شده كه پس از پيگيري موضوع از نيروي انتظامي مسئولان امر به شدت اين موضوع را تكذيب كردند.

بر این اساس نیروی انتظامی وظیفه دستگیری مجرم مشهود و معرفی به مرجع قضایی را دارد و مرجع قضایی در رابطه با متهمان تصمیم‌گیر خواهد بود.

براين اساس نيروي انتظامي شديداً اين شايعه را تكذيب كرد.