به گزارش افکارنیوز، زمان این زمین لرزه ساعت ۰۳:۵۰: ۲۷.۴ با قدرت ۴ ریشتر در فاریاب، کرمان ثبت شده است.


تاریخ وقوع زلزله:

جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۳ در ۰۳:۵۰: ۲۷

(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۴-۱۲ - ۰۵ ۰۰:۲۰: ۲۷

(UTC)
بزرگی زلزله:

۴.۰
نوع بزرگی:

MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۸.۳۹ شمالی و ۵۷.۲۵ شرقی
عمق: ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۰.۸۷ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۲.۲۲ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان کرمان
فاصله‌ها:

۳۷ کیلومتری فاریاب، کرمان

۵۵ کیلومتری جیرفت، کرمان

۵۸ کیلومتری عنبرآباد، کرمان

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران