به گزارش خبرنگار اجتماعي افكار،جاذبه و معاني بلند پرواز يک بادبادک به گونه اي است که هر بيننده اي را به سر شو ق مي آورد و ديگران را نيز از وجود آن آگاه مي سازد، اما اين بار صحنه اي متفاوت از اين پرواز را نظاره گر بودیم.

کودکانی هدایتگر این پرواز بودند که توانستند با وجود کم توانی ذهنی یا جسمی، معانی بلند عشق، محبت، حرکت، تلاش، امید، نشاط، حضور و در یک کلمه «زندگی» را با به پرواز درآوردن بادبادکها به تصویر بکشند.

این برنامه به همتمؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج)اجرای و هدف این برنامه، ارتقای سطح روحیه مددجویان و خانواده ها و ایجاد زمینه ای برای شادی و نشاط و تخلیه انرژی مددجویان، ایجاد زمینه ای برای حضور بیشتر مددجویان به همراه خانواده ایشان در اماکن عمومی و مکانهای تفریحی – گردشگری و شکستن تدریجی حصار انزوا طلبی ایشان، زمینه سازی برای تغییر نگرش مثبت در جامعه نسبت به کودکان معلول، ایجاد زمینه ای برای آشنایی بیشتر خانواده های این کودکان با یکدیگر، آموزش نکات مربوط به مهارتهای اجتماعی و خودیاری به مددجویان در محتوای برنامه ها، اشاعه نمادی از رهایی، امید، شادی و نشاط مددجویان با به پرواز در آوردن بادبادکها(چرا که توجه به آسمان نمادی از امید، سعی آنها برای به پرواز درآوردن بادبادکها با علی رغم مشکلاتی که دارند نمادی از تلاش و شادی و ذوق آنها هنگام پرواز بادبادکها نمادی از نشاط آنهاست)، بوده است.

همچنین در بخش به پرواز درآوردن بادبادکها، با توجه به سطوح مختلف عملکردی مددجویان، افزایش سطح توجه و تمرکز مددجو، تقویت حرکات ظریف دست، افزایش سرعت و دقت انجام حرکات دست، ارتقای هماهنگی چشم و دست مددجو و همچنین ارتقای اعتماد بنفس و احساس ارزشمند بودن و در نهایت ارتقای سطح روحیه مددجو و همچنین ایجاد زمینه ای برای تعامل و مشارکت بیشتر مددجو و خانواده با یکدیگر هنگام به پرواز در آوردن بادبادکها مدنظر بوده است.

این برنامه با تلاوت قرآن توسط یکی از مددجویان کم توان ذهنی آغاز و اجرای سرود و تئاتر توسط گروه مددجویان مرکز ارمغان عصر، تقدیر از ابوالفضل حسین قربان، قهرمان مسابقات دو میدانی المپیک ویژه و خواندن متن ویژه این روز توسط مادر یکی از مددجویان ادامه یافت ودر ادامه بخش پرواز بادبادکها به مرحله اجرا درآمد.

همچنین در حاشیه برنامه اجرای ورزش بوچیا و طوماری چندصدمتری از نقاشی بیش از هزار نفر از کودکان کم توان ذهنی و جسمی، به همراه آرزوی والدینشان به نمایش درآمد.

امید است اجرای چنین برنامه هایی زمینه ساز حضور اجتماعی هرچه بیشتر این عزیزان شود.