دكتر محمود ملاباشی، معاون دانشجویی وزیر علوم یك شرط را برای اعزام دانشجو به این سه كشور اعلام كرده است: "دانشجویان ایرانی می توانند از دانشگاههای انگلیس، آمریكا و كانادا پذیرش بگیرند اما علاوه بر آن باید از كشورهای دیگر هم پذیرش داشته باشند."

او البته گفته که تحصیل در دانشگاه های این سه کشور، ممنوع مطلق هم نبوده است. او دراین باره به مهر گفته است: " در حال حاضر اگر گفته می شود که به این سه کشور دانشجو فرستاده می شود به این معنی است که آدم های خاص، رشته های خاص و دانشگاههای خاص می توانند پذیرش آمریکا و کانادا را نیز داشته باشند. دانشجویان در هر رشته ای که بتوانند در آن پذیرش بگیرند و مورد نیاز کشور باشد در هر نقطه ای از دنیا باشد می توانند برود. "

اسفند ماه گذشته حسن مسلمی نائینی، مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: " محدودیت اعزام دانشجویان بورسیه ایرانی به کشورهای کانادا، آمریکا و انگلستان از سوی وزارت علوم، برداشته شده است. اعزام دانشجویان بورسیه برای ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور انگلستان، تنها با شرایط خاص و در تعدادی از رشته های خاص، صورت خواهد گرفت. "

نائینی امروز هم دراین باره گفت: " پذیرفته شدگان بورسیه خارج کشور از نظر کشور محل تحصیل هیچ محدودیتی ندارند و هیچ محدودیتی از نظر کشورها نداریم. "

پیش از این برای ممنوعیت تحصیل در آمریکا، انگلیس و کانادا، جنجال های رسانه ای بسیاری راه افتاده بود. حتی فرزندان برخی از مسوولان که در دانشگاه های انگلیس تحصیل می کردند، به دلیل همین ممنوعیت به دانشگاه های ایران بازگشتند.

اما اکنون معاون دانشجویی وزیر علوم می گوید دلیل ممنوعیت بورس در این سه کشور، آنها بوده اند: " این محدودیت را ما قائل نشده بودیم که دانشجویان ایرانی به این سه کشور نروند این محدودیت را آن کشورها برای دانشجویان ایرانی قائل شده بودند. این سه کشور پذیرش می دادند اما ویزا نمی دادند لذا ما نیز به دانشجویان اعلام کردیم که وقت شان را صرف کشورهایی نکنند که پذیرش می دهند و ویزا نمی دهند. "

یك و نیم سال پیش، ملاباشی در یك نشست خبری درباره بورس نشدن دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارجی گفته بود: "در حال حاضر تنها به سه كشور انگلیس، آمریكا و كانادا به دلیل اینكه رفتارهای بشردوستانه و دانشجو مآبانه با دانشجویان ما ندارند ما ترجیح میدهیم به این كشورها دانشجو بورس نكنیم."