وی با یادآوری رخنۀ سه فساد اخلاقی، اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، این مفاسد را بسیار خطرناك خواند و تأكید كرد:مسئولان نهادها و ارگانهای دولتی، مبارزه با مفاسد اخلاقی، اداری و اقتصادی را از خودشان آغاز كنند

به گزارش سرویس اجتماعی «آینده»؛ آیت‌الله العظمی مظاهری در دیدار اعضای شورای سیاست‌گذاری ستاد اولین همایش بین‌المللی شهروند مسئول، امر به معروف و نهی از منکر را از عناصر برجستۀ مکمّل ایمان دانسته و خاطرنشان کرد: مسلمان واقعی کسی است که به اصول دین اسلام معتقد باشد و بر طبق ایمان خود عمل نماید که در این صورت زیربنا و روبنای دین او محکم خواهد شد. ولی عنصر تکمیل‌کنندۀ ایمان، امر به معروف و نهی از منکر است که در زندگی مسلمان حقیقی جایگاه ویژه‌ای دارد.

ایشان در این زمینه افزود: اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر به قدری است که قرآن کریم از امّتی که به این دو موضوع اساسی اهمیّت می‌دهد به عنوان برترین امّت‌ها و امّت ممتاز نام برده و چنین امّتی را رستگار و سعادتمند برمی‌شمارد.

آیت‌الله‌ مظاهری در ادامۀ بیانات خود، موضوع امر به معروف و نهی از منکر را علاوه بر ابعاد دینی و شرعی، یک امر مسلّم عقلی دانسته و تصریح کرد: عقل، فطرت و وجدان اخلاقیِ نوعِ بشر، امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی می‌پذیرد و از این جهت موضوع امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، تعبّدی نیست، بلکه اصرار اسلام عزیز به اهمیّت به این دو موضوع اساسی، در حقیقت، ارشاد به حکم عقل است.

ایشان با تأکید بر ضرورت طرح موضوع امر به معروف و نهی از منکر در سطح بین‌المللی اظهار داشت: موضوع امر به معروف و نهی از منکر منحصر به آیین اسلام نیست و اهمیّت به آن نیز صرفاً وظیفۀ مسلمانان نمی‌باشد، بلکه از آن جهت که عقل، فطرت و وجدان اخلاقی در همۀ انسان‌ها با هر آیین و مذهبی که داشته باشند، به خوبی ضرورت امر به معروف و نهی از منکر را درک می‌کند، طرح آن در سطح بین‌المللی نیز مطلوب و لازم است و پذیرش جوامع بشری و مجامع حق‌گرای بین‌المللی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه انجام این حرکت، احکام مترقّی و انسان‌ساز اسلام عزیز را به دنیا معرفی می‌کند.

آیت‌الله مظاهری در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به مفاسد حاکم بر جوامع بشری از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بهترین راهکار اصلاح مفاسد جاری در همۀ مجامع انسانی نام برده و افزود: اگر همۀ دولت‌ها و ملّت‌ها برای احیای امر به معروف و نهی از منکر برنامه‌ریزی و تدبیر لازم را داشته باشند، دامنۀ معضلات و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در دنیا به شدّت کاهش خواهد یافت، البته نکتۀ مهم در این جهت آن است که هم مسئولان و حاکمان و هم مردم در همۀ کشورها، اصلاح را از خودشان شروع کنند و پس از آن برای اصلاح دیگران و جامعه، گام بردارند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با یادآوری رخنۀ سه فساد اخلاقی، اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، این مفاسد را بسیار خطرناک خوانده و تأکید کرد: اگر مسئولان نهادها و ارگان‌های دولتی، مبارزه با مفاسد اخلاقی، اداری و اقتصادی را از خودشان آغاز کنند و مردم نیز در این خصوص بی‌تفاوت نباشند و علاوه بر مراقبت از خود و نزدیکانشان، به حدّ تذکّر و ارشاد زبانی که وظیفۀ حتمیِ آنان است، به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند، در مدّت کمی این معضلات بزرگ برچیده خواهد شد.

آیت‌الله مظاهری در پایان بیانات خود، ضمن برشمردن مراتب امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان ساخت: قرآن کریم، شیوۀ صحیح و مؤثر امر به معروف و نهی از منکر را موعظۀ همراه با تلطّف و مهربانی و همراه با منطق و استدلال می‌داند. و از این‌رو همه و خصوصاً مسئولان مربوطه باید علاوه بر رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با انتخاب شیوه‌های صحیح اخلاقی و منطقی، بر تأثیرگذاری آن بیفزایند و از به کار بردن شیوه‌های مذموم و غیرمشروع، مطلقاً بپرهیزند و توجه داشته باشند که برخوردهای فیزیکی، نظیر زندان و نظایر آن، صرفاً در موارد ضروری که شرع و قانون معیّن کرده و چاره‌ای جز آن نیست، فقط و فقط در اختیار مسئولان قانونی مربوطه است و دیگران نمی‌توانند در این موارد، خودسرانه دخالت و عمل نمایند.

در ابتدای این دیدار برخی مسئولان برگزاری همایش ملّی شهروند مسئول، به ارائۀ گزارشی از نحوۀ برگزاری این همایش كه در سال ۱۳۸۹ برگزار شد و نیز برنامههای همایش بینالمللی شهروند مسئول كه در تابستان ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد پرداختند.