دبيركل خانه پرستار ايران گفت: بسياري از پرستاران پيماني بيمارستان امام خميني از سوي گزينش لغو قرارداد شدهاند.

محمد شریفی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: با وجود اینکه دفاتر پرستاری به شدت نسبت به پوشش و حجاب پرستاران سخت‌گیر است اما از سال گذشته و اوایل سال ۸۹ گزینش دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل پوشش نامناسب بسیاری از پرستاران را لغو پیمانی کرده است.

وی ادامه داد: پرستاران همانند کارمندان مشاغل دیگر در شرایط معمولی کار نمی‌کنند و به دلیل رسیدگی به بیماران ممکن است پوشش آنها دچار مشکل شود و این در حالی است که نسبت به سایر گروه‌های شاغل در بیمارستان حجاب خود را بیشتر رعایت می‌کنند.

دبیر کل خانه پرستار با انتقاد از نگاه مسئولان به حوزه پرستاری ادامه داد: بیشترین سخت‌گیری‌ها متوجه قشر پرستاری است که در حوزه گزینش، حضور و غیاب، پرداخت کارانه و ارزشیابی‌ها همواره نسبت به پزشکان و اعضای هیات علمی مورد ظلم قرار می‌گیرند.