آجرلو هرچند شرایط فرهنگی فعلی ورزشگاهها را مناسب برای ورود زنان نمیداند ولی با هیجان آمیز خواندن تماشای بازیها از نزدیك می گوید:حس و حال بازی و هیجان آن را وقتی در استادیوم هستید می فهمید و در واقع بیشتر متوجه می شوید بازی فوتبال چه هیجانی دارد.

به گزارش آتی نیوز، نماینده نزدیک به دولت در ادامه این گفت و گو می گوید: من مطمئن هستم که به همین زودی ها زنان هم می توانند از نزدیک تیم های مورد علاقه خود را تشویق کنند و ما شاهد حضور زنان در ورزشگاه خواهیم بود.


اردیبهشت ماه سال ۸۵ بود که رییس جمهور در نامه ای به معاون تربیت بدنی خود خواستار تسهیل حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات فوتبال از نزدیک شد.

به گزارش " سیاست نامه " وی در این نامه نوشت: ضرورت دارد با همکارى وزارت کشور و با برنامه ریزى صحیح و مقتضى شئون بانوان محترم، بخشى از مرغوب ترین مکان هاى تماشاگران در مسابقات فوتبال ملى و مهم به طور ویژه به بانوان و خانواده ها اختصاص یابد.

در پی نگارش این نامه هر چند برخی از طرفداران دولت مانند مهدی کوچک زاده به دفاع تمام قد پرداختند و تصمیم رییس جمهور را بهترین تصمیم عنوان کردند ولی بسیاری از شخصیت های سیاسی و همچنین تعدادی از مراجع تقلید واکنش شدیدی نسبت به آن نشان داده و به مخالفت با این نامه پرداختند.

با گسترش اعتراضات این نامه مسکوت ماند و به نظر می رسید که دیگر در دستور کار دولت قرار ندارد تا اینکه فاطمه آجرلو نماینده نزدیک به دولت امروز در مصاحبه ای اعلام کرده که این طرح همچنان در دستور کار دولت است.

این نماینده مجلس که خود چندی پیش با حضور در ورزشگاه، شاهد بازی دو تیم سایپا و سپاهان بود در گفت و گوی خود با هفت صبح، روزنامه نزدیک به مشایی با گلایه از کند پیش رفتن روند تسهیل حضور زنان در ورزشگاه می گوید: من مطمئن هستم که به همین زودی ها زنان هم می توانند از نزدیک تیم های مورد علاقه خود را تشویق کنند و ما شاهد حضور زنان در ورزشگاه خواهیم بود.

آجرلو هرچند شرایط فرهنگی فعلی ورزشگاهها را مناسب برای ورود زنان نمیداند ولی با هیجان آمیز خواندن تماشای بازیها از نزدیک می گوید:

حس و حال بازی و هیجان آن را وقتی در استادیوم هستید می فهمید و در واقع بیشتر متوجه می شوید بازی فوتبال چه هیجانی دارد.