یک متهم به قتل ۲۰ ساله در شهرستان دشتستان استان بوشهر با حفاظت نیروهای انتظامی و در اتاقی جداگانه در کنکور شرکت کرد.

به گزارش مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: یک متهم محکوم به قتل با ۲۰ سال سن روز گذشته با اجازه مراجع قضایی اقدام به شرکت در آزمون گروه ریاضی کرد.

عبدالله سجادی جاغرق افزود: گاهی پیش می آید که فردی دارای محکومیت با اجازه دادگاه و مراجع قضایی بتواند در جلسات امتحانات نهایی و تمام امتحانات آموزشی کشور شرکت کند.

به گزارش مهر، جرم این متهم، قتل در یکی از میادین شهرستان برازجان بوده است.