به گزارش افکار به نقل از مهر: بان کی مون در این گزارش افزود: شمار مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از ۱۲ میلیون و۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۰ به هشت میلیون و ۱۰۰ هزار در سال ۲۰۰۹ کاهش داشته یعنی هر روز از مرگ نزدیک به ۱۲ هزار کودک جلوگیری شده است.

دبیرکل سازمان ملل در تشریح دستاوردهای دهه اخیر جامعه بین الملل نیز اظهار داشت: میزان مرگ و میر ناشی از مالاریا تا ۲۰ درصد کاهش یافته یعنی از ۹۸۵ هزار مورد در سال ۲۰۰۰ به ۷۸۱ هزار مورد در سال ۲۰۰۹ رسیده است.
وی گفت: بسیاری از این موفقیت ها به دلیل رشد اقتصادی در پاره ای از کشورهای در حال توسعه و اهداف از پیش تعیین شده در زمینه آرمان های توسعه هزاره مانند بهداشت و سلامت محقق شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با این حال افزود: کشورهای جهان هر چند گام های مهمی برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره برداشته اند اما هنوز در رسیدن به تمامی اهداف آرمان های توسعه- تا سال ۲۰۱۵ - فاصله دارند زیرا فقیرترین مردم دنیا از این آرمان ها عقب هستند.