به گزارش افکار به نقل از مرکزی خبر، لطف الله فروزنده در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس دیوان عدالت اداری الزام به خروج کارمندان از تهران را مغایر قانون دانسته است ، افزود: من با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردم که وی گفت چنین نظری نداشته است .
وی افزود: من همه را به ماده۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری توجه می دهم کارکنانی که از تهران می خواهند منتقل شوند اگر داوطلب باشند بحثی نیست و اگر دستگاهشان منتقل شود، قانون گذار پنج روش را در نظر گرفته است که کارمند می تواند انتخاب کند.
فروزنده گفت: یا با دستگاه برود یا به بخش دیگری از دستگاه منتقل شود یا به بخش خصوصی مأموریت پیدا کند یا مرخصی بدون حقوق بگیرد و یا در نهایت بازخرید و انتزاع را انتخاب کند.