به گزارشافکارنیوز،بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از کارمندان و امداد رسان بیماری ابولا تقدیر و تشکر به عمل آورد.

بان کی مون روز گذشته از کشورهای تحت تاثیر ابولا درخواست کرد تا هرگونه تبعیض علیه کارکنان بهداشتی و درمانی بیماری ابولا را رفع کنند.

به گزارش ایندپندنت، دبیر کل سازمان ملل متحد سخنرانی خود را در تور سفر به کشورهای تحت تاثیر ابولا انجام داد و هدف این تور را تقدیر و تشکر از کارمندان بهداشتی و درمانی بیماری ابولا عنوان کرده است.

سازمان بهداشت جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود عنوان کرده است که شمار قربانیان این بیماری در این کشورهای تحت تاثیر به ۷ هزار و ۳۷۳ نفر رسیده است.