به گزارشافکارنیوز،ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مدیریت بحران کشور اظهار داشت: تشکیل مدیریت بحران برای پیشگیری از خسارات زیاد در حوادثغیرمترقبه و طبیعی، است که نمی‌توان این حوادثرا از قبل پیش‌بینی کرد.

وی افزود: بحران‌های ناشی از حوادثطبیعی مانند، زلزله، سیل و طوفان خسارات زیادی برجای می‌گذارد لذا می‌توان با پیشگیری توسط سازمان‌های مربوطه از جمله مدیریت بحران نسبت به کاهش این خسارات اقدام کرد.

کارخانه بیان داشت: دومین اقدام سازمان مدیریت بحران در حوزه بحران‌های ناشی از حوادثغیر طبیعی است که به دست بشر و دشمنان نظام در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جنگ نرم و یا جنگ سخت اتفاق می‌افتد که در این راستا نیز سازمان مدیریت بحران می‌توان تأثیرگذار باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: سازمان مدیریت بحران با مدیریت دقیق باید نسبت به کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و غیر طبیعی اقدام کند و حتی نسبت به پیشگیری از خسارت نیز این سازمان تأثیرگذار است. به عنوان مثال با فرهنگ‌سازی مناسب در ساخت و ساز می‌توان از خسارت‌های ناشی از زلزله جلوگیری کرد و یا اینکه در مسیر سیل و سیلاب‌ها، مزارع کشاورزی و خانه‌ها ساخته نشود.

وی به تجهیزات و توانمندی‌های مدیریت بحران در مقابله با حوادثاشاره کرد و گفت: ‌ قطعاً مدیریت بحرانی موفق است که آمادگی لازم را برای مقابله داشته باشد و در وقت مقتضی با تجهیزات لازم در صحنه حادثه حضور پیدا کند و قطعاً استفاده از تجهیزات پیشرفته روز بسیار می‌تواند به این سازمان کمک کند.

کارخانه درباره بودجه سازمان مدیریت بحران نیز اظهار داشت: بودجه این سازمان هنوز تعیین و تکلیف نشده است و از مسائل اساسی، موضوع اعتبارات لازم برای مدیریت بحران است و دولت باید در بودجه تمام تمهیدات لازم را برای این سازمان در نظر بگیرد و اگر کوتاهی نیز از سوی دولت در این خصوص انجام شود مجلس باید در بودجه، اعتبارات لازم را برای مدیریت بحران لحاظ کند چرا که کشور ما یک کشور حادثهخیز است.