به گزارشافکارنیوز،بهمن بهمنی مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تشکیل مجلس ملی خیرین، گفت: به منظور بررسی مشکلات ازدواج و افزایش کیفیت زندگی جوانان و همچنین تسهیل در ازدواج به موقع و پایدار مجمع ملی خیرین ازدواج برای تعامل مستمر دولت و نهادهای حکومتی و استفاده از ظرفیت‌ها هم تشکیل می شود.

وی با اشاره به این که تاکنون جلسات متعدد مجلس ملی خیرین ازدواج تشکیل شده است، افزود: در حال حاضر مقدمات قانونی تشکیل این مجلس طی شده و به زودی اولین جلسه رسمی مجلس خیرین ازدواج تشکیل خواهد شد.

بهمنی به هدف از برگزاری مجلس ملی خیرین ازدواج اشاره و عنوان کرد: ‌در این مجمع افراد با ظرفیت‌های هم آشنا و در یک چارچوب منسجم با هم کمک کرده تا به هدفشان برسند و از ظرفیت‌های همدیگر در سطح کشور برای گسترش کیفی خدمتشان استفاده کنند.

مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: مجلس ملی خیرین ازدواج به طور رسمی با حضور نمایندگان مختلف از استانها به زودی تشکیل میشود.