به گزارشافکارنیوز،مهدی تدین به برگزاری هفته ثبت احوال اشاره کرد و گفت: در این هفته که از سوم تا نهم دی برگزار می شود، برنامه های زیادی در راستای معرفی اقدامات سازمان ثبت احوال در استانهای مختلف اجرایی می شود.

به گفته وی، تجلیل با آرمانهای شهدا، بازدید از خانواده های شهدا و ایثارگران، رونمایی از کاربرد هوشمند سامانه ثبت احوال و…، از جمله برنامه هایی است که در این هفته برگزار می شود.

تدین در مورد نامگذاری روزهای هفته ثبت نیز اظهار داشت: روز سوم دی ثبت احوال و مدیریت هویت در فضای مجازی، چهارم دی ثبت احوال و اتقان و صدور اسناد هویتی، پنجم دی ثبت احوال و نظام جامع شناسایی ایرانیان، ششم دی ثبت احوال و رصد تحولات و آمار جمعیتی، هفتم دی ثبت احوال و تسهیل در ارائه خدمات، هشتم دی ثبت احوال و حفظ هویت فرهنگی و نهم دی ثبت احوال و ثبت مهاجرت نامگذاری شده است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: در روز ششم دی همایشی با حضور وزیر کشور برگزار و در آن از سند هویتی آیت الله مهدوی کنی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری، رونمایی می شود و همچنین از ثبت یاران ثبت احوال نیز تجلیل می شود.