به گزارشافکارنیوز،محمودرضا سعیدپور اظهار داشت: پیرو گزارش های یگان حفاظت محیط زیست پاکدشت در خصوص مشاهده تخلیه غیرمجاز پسماندهای برخی از بیمارستانهای شهر تهران در اراضی همجوار شهرهای فرون آباد و شریف آباد پاکدشت و به دنبال آن پیگیری موضوع از سوی این اداره با هماهنگی اداره محیط زیست تهران، اوایل هفته جاری یکدستگاه کامیون حامل زباله های بیمارستانی توسط عوامل شهرداری شریف آباد حین تخلیه توقیف و با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح تحویل شد.

این مسئول ضمن ابراز ناخرسندی از وضعیت تخلیه زباله های بیمارستانی تهران در اطراف پاکدشت گفت: زباله های مراکز درمانی پس از جمع آوری باید طبق ضوابط و مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بی خطرسازی و سپس در مرکز دفن واجد مجوز تخلیه و دفع شود.

وی افزود: تخطی از این مقررات مستوجب مجازاتهایی است که در قوانین مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبط با موضوع تدوین شده است و در صورت استمرار وضعیت مذکور این اداره حداکثر مجازات را برای متخلفین مشابه، از مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده درخواست خواهد کرد.