یکی از کاربران افکار طی پیامی از مشکلات سایت refahi. ir که مربوط به ثبت اطلاعات خانوار است گلایه کرده و نوشته است هر کسی می تواند با داشتن شماره ملی فرد مورد نظر خود و وارد کردن یک شماره اتفاقی سریال شناسنامه(این شماره هر عددی می تواند باشد) به اطلاعات اولیه فرد ثبت نام کننده دسترسی داشته باشد.
از قبیل این که فرد ثبت نام کننده چه بانکی را برای دریافت یارانه انتخاب کرده است و چهار رقم آخر شماره حساب و شماره کارت او چیست.
متاسفانه همکاران ما در سایت افکار نیز در هنگام بررسی این موضوع به صحت آن پی بردند.
این کاربر همچنین نوشته است وقتی مشخصات صاحب سایت را از اینترنت می خواهید نام یک فرد معرفی می شود که با یک شماره ایرانسل سایت را درخواست کرده است نه یک ارگان دولتی مانند وزارت رفاه
پسندیده است مسئولان فنی سایت رفاهی که قسمت مهمی از اطلاعات مردم این کشور را در خود جای داده است در این خصوص تدبیر جدی بیاندیشند.