گروه اجتماعی، محمد حقانی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلیافکارنیوزگفت: متاسفانه به طور مکرر ما در شورای چهارم مراجعه مالکان باغات را داریم که تقاضای تغییر کاربری دارند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: افرادی که باغ به صورت تک باغ در مابین محلات دارند به عنوان حقوق مالکانه این را طلب میکنند و متاسفانه مجریان این موضوع هم با توسل و استمداد از کلیه قوانینی که امکان دارد تلاش میکنند تا بتوانند پروانه ساختمان بدهند.

وی اظهار داشت: متاسفانه تعداد زیادی از زمین هایی که در حداقل ۲۵ سال گذشته به صورت زمین های بایر و بلا صاحب در گوشه کنار شهر رها بود که شهرداری ها موظف به حفاظت این زمین ها شد که خوشبختانه در مقطعی این زمین ها درخت کاری شد.

این نماینده مردم در شورای شهر عنوان کرد: متاسفانه این زمین ها در حال حاضر در معرض نابودی هستند و درحالی که بعضا دارای امکانات تاسیاتی و پارکی هستند اما مالکان با صدور احکامی که از مراجع قضایی میگیرند، متاسفانه با گرفتن مجوز اقدام به ساخت و ساز میکنند.

حقانی گفت:ما بارها در شهرداری خواستیم که این زمین ها که پوشش درخت دارد از مالکان با تهاتر و با تعویض بازمین های بایر دیگر جابه جا کنند.