به گزارشافکارنیوز،احمد دنیا مالی در خصوص آخرین وضعیت گود ایران زمین گفت: مشکلات حل شده و تحکیم و پروژه رفع خطر شده است.

وی ادامه داد: بحث‌های حقوقی دراین پروژه وجود دارد ولی ایمن سازی آن انجام شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بخشی از گود پر شده است، گفت: برای اهالی محل دیگر مشکلی وجود ندارد.