به گزارشافکارنیوز،محمد زارع معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، گفت: با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت تکمیل موجودی عمره و آماده نشدن وام بانک برخی از زائرین، زمان تکمیل حساب دانشگاهیان تا اول بهمن ماه تمدید شد.

زارع گفت: شرط لازم برای قرار گرفتن در کاروان، تکمیل موجودی هر نفر تا سقف هزینه اعلام شده و تحویل تمام مدارک(با گذرنامه) است.

وی ادامه داد: تمام دانشجویان می‌بایست تا قبل از زمان کاروان‌بندی نسبت به تکمیل موجودی و تحویل مدارک به صورت کامل اقدام نمایند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره دانشگاهیان گفت: با توجه به زمان اندک باقی مانده تا کاروان‌بندی و مشخص نشدن وضعیت وام عمره برخی از زائران، هر شخص می‌بایست به صورت نقدی موجودی خود را تکمیل نموده و اگر در آینده وام به حساب ایشان واریز شد، از وام عمره استفاده کنند.

حدود قیمت اعلام شده برای زائران، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده که دانشگاهیان عمرهگذار باید تا تاریخ قید شده نسبت به تکمیل موجودی خود تا سقف این مبلغ اقدام کنند.