به گزارشافکارنیوز،علیرضا شوکتی در خصوص حادثه گاز گرفتگی در یک خوابگاه دانشجویی در میدان گلهای تهران که منجر شد ۷دانشجوی دختر راهی بیمارستان شوند، گفت: خوابگاهی که دانشجویان مذکور در آن دچار گازگرفتگی شده اند زیرنظر وزارت علوم و خوابگاه داران غیردولتی فعال نبوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از ارگان ها با خوابگاه داران غیردولتی همکاری لازم را ندارند تا بتوان این خانه های دانشجویی که به اسم خوابگاه فعالیت می کنند را جمع آوری کرد.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴۳ خوابگاه بدون مجوز از وزارت علوم و تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی به اسم خوابگاه، فقط در تهران فعال هستند، افزود: این خوابگاه ها به منزله خطر برای دانشجویان هستند که باید هرچه زودتر جمع آوری شوند.

وی یادآورشد: تعاونی خوابگاه داران بارها اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کرده است ولی متاسفانه ارگان های ذی ربط همکاری لازم را با تعاونی خوابگاه داران برای جمع آوری این خوابگاه ها نداشته اند.

شوکتی از دانشجویان خواست برای اسکان در خوابگاه های مجوز دار به سایت خوابگاه داران غیردولتی کشور مراجعه کرده و بعد از شناسایی خوابگاه های مورد تایید وزارت علوم و تعاونی خوابگاه دارن که اسامی آنها در سایت موجود است اقدام به اسکان در خوابگاه های مذکور کنند.

روز گذشته آتش نشانی از گازگرفتی ۷ دختر دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی خودگردان واقع در میدان گلها در تهران خبر داد.