به گزارشافکارنیوز،چندی پیش ماموران پلیس در جریان وقوع قتل یک صاحب باغ قرار گرفتند. آنها بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با حضور در محل حادثه به تحقیق در این رابطه پرداختند.

با حضور ماموران در محل آنها با جسد مرد میانسالی روبرو شدند که سرش بریده شده بود. بنابراین تحقیقات در خصوص کشف راز این قتل آغاز شد و در ادامه کارآگاهان پلیس دریافتند، که چند پسر جوان به باغ این مرد رفت و آمد داشته اند.

بنابراین ماموران به سراغ این چند پسر رفته و در تحقیق از آنها در نهایت یکی از آنها به قتل این مرد ۵۷ ساله اعتراف کرد. او در بازجویی ها گفت: صاحب این باغ هر روز من و دوستانم را به بهانه چیدن میوه به باغش می برد و پس از کار کشیدن از ما، همه ما را مورد آزار و اذیت قرار می داد.

روز حادثه او مرا به همراه برادر کوچکم به باغ برد و قصد داشت برادرم را هم مورد آزار و اذیت قرار دهد. برای همین عصبانی شدم و با چاقو او را کشتم و سرش را هم بریدم.

با اعتراف این پسر خانواده مقتول نیز رضایت خود را اعلام كردند. بنابراین پرونده پس از صدور كیفرخواست به شعبه ۱۱۳ دادگاه كیفری استان تهران راجاع شد. این پسر در این شعبه محاكمه شد و به دلیل رضایت اولیای دم و شرایط موجود در پرونده از اتهام قتل تبرئه شد.