به گزارشافکارنیوز،نخستین مرحله ممیزی سرویس انتقال خون بیمارستانی در ۴۲ مرکز درمانی در استان تهران در پاییز ۹۳ انجام شد. این فرآیند ممیزی با نظارت معاونت فنی سازمان انتقال خون ایران در بانک خون، بخش‌های بالینی و دفتر پرستاری ۴۲ بیمارستان شهر تهران انجام گرفت و نسخه ای از گزارش نهایی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوط، مدیر عامل تامین اجتماعی یا معاون درمان بهداری کل نیروهای مسلح ارائه شد.

محمدرضا بلالی رئیس بخش نظارت برمصرف خون و فرآورده‌ها در مورد این ممیزی‌ها اظهار داشت: از اول مهر ماه تا ۱۶ آذر ماه سال جاری ۴۲ بیمارستان و مرکز درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در واقع به طور متوسط تقریباً ۱۷ بازرسی در هر ماه انجام گرفته است.

وی افزود: مناسب بودن موقعیت مکانی بانک خون، مستقل بودن از سایر بخش‌های آزمایشگاه، مناسب بودن فضای فیزیکی و تجهیزات آن از مولفه‌های مهم در این ممیزی به شمار می‌روند.

بلالی همچنین اعلام کرد: متاسفانه ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نزدیک به ۷۰ درصد از بیمارستان‌های مورد بررسی وضعیت و موقعیت مکانی مناسب برای بانک خون ندارند و تزریق «خون اتولوگ»(اهدای خون خود) نیز فقط در ۹ درصد از این بیمارستانها انجام می‌شود.

وی وضعیت تجهیزات سرمایشی موجود در بانک خون‌ها را خوب توصیف کرد و گفت: در ۹۷ درصد بیمارستان‌های مورد بررسی یخچال و در ۸۹ درصد فریزر مخصوص بانک خون موجود بود.

بلالی عنوان کرد: طبق دستور مدیر عامل سازمان انتقال خون قرار است این طرح تداوم یابد و تمامی ۱۵۰ بیمارستان استان تهران با این شیوه ممیزی شوند.

وی بازخورد مراکز درمانی نسبت به گزارشات ارسالی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اکثر مراکز درمانی به دنبال ارسال گزارشهای ممیزی به معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی، آمادگی خود را برای انجام اقدامات جدی در زمینه رفع نواقص و اصلاح وضعیت موجود اعلام کردند.