گروه اجتماعی، محمد حقانی در گفتگو باافکارنیوزگفت: وقتی بحثآلودگی هوا می شود خواه ناخواه به مبحثمنابع آلاینده برمیگردیم، ۷۰ درصد منابع آلاینده حاصل سوخت فسیلی و خودرو است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر افزود: ما باید به طرف زیر ساخت های اساسی حمل و نقل عمومی حرکت کنیم البته باید بگویم اتوبوس هم دیگر پاسخگوی این ظرفیت نیست، بی حد پذیری جمعیت شهرها که به دنبال آن ساخت و سازها به وجود می آید تنها راهی که بایستی در سرلوحه برنامه ها قرار دهیم حمل و نقل عمومی بر اساس حمل و نقل ریلی است.

وی با اشاره به اینکه تنها راهکار و چاره آلودگی هوا فقط توسعه مترو است بیان کرد: ما در کلانشهر تهران بسیار عقب هستیم که برابر قانون دولت باید به ما کمک کند اما هنوز این وحدت ایجاد نشده است، در گذشته این وحدت رویه بین دولت و شهرداری وجود نداشته تامین مالی کند البته این دولت فعلی قول داده به شهرداری کمک کند ولی هنوز آن ساز و کاری که باعثاین کار شود به وجود نیامده است.

این نماینده مردم با عنوان اینکه دولت در کلانشهرها حتما بایستی به دنبال ایجاد وحدت و هم به دنبال تامین منابع مالی برای ایجاد خطوط مترو باشد تصریح کرد:
ما با این ساز و کاری که پیش می رویم در تهران تا ۱۵ سال آینده هم نمیتوانیم به هیچ وجه آن مقدار خطوط مترو که مورد نیاز است را تامین کنیم.

وی افزود:ما در برنامه پنج ساله گفتیم هر سال ۳۰ کیلومتر مترو داشته باشیم که بعد از پنج سال می شود ۱۵۰ کیلومتر که در مجموع ۳۵۰ کیلومتر میشود که با این وجود به نیمه راه هم نمیرسیم که بایستی دولت و شورای شهر در جهت رفع نیاز و تامین مترو جدای از برنامه یک برنامه ریزی داشته باشند که دولت را ترغیب و شهرداری را موظف کنیم که بیشتر منابع مالی را در بخش مترو هزینه کنیم.