به گزارش افکارنیوز، حسین آذین نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده شرکت پدیده شاندیز در کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: کمیته‌ای در این کمیسیون تشکیل شده و پرونده شرکت پدیده را مورد بحثو بررسی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه اینگونه مطالب که مدیرعامل شرکت پدیده پول‌ها را برداشته و رفته، کذب است، افزود: ‌ مدیرعامل این شرکت به کمیسیون فراخوانده شده و توضیحاتی را نیز ارائه داده است و اعلام آمادگی کرده که حاضر به پرداخت مبالغ و جرائم هستند، اما دستگاه‌های اجرایی تاکنون آمادگی لازم را برای همکاری در این زمینه را نداشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: تخلفات شرکت پدیده در سه حوزه صورت گرفته است که یکی از آن تخلفات نحوه فروش سهام است که با توجه به سهامی خاص بودن این شرکت، سهام آن باید در بورس عرضه می‌شد، که تا کنون اینگونه نبوده است.

آذین تصریح کرد: تخلف بعدی بحث پرداخت عوارض تغییر کاربری و پروانههای صادره و تخلف سوم در زمینه شکایت وزارت جهاد کشاورزی از این شرکت در خصوص تخلفات غیرقانونی آن است، به این صورت که شرکت پدیده شاندیز تصرفات مازاد بر واگذاریهای قانونی داشته است.