به گزارش افکارنیوز، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه طرح شبنم زمینه‌ساز ورود کالای قاچاق بوده و در ابتدای اجرای آن کمک به توسعه قاچاق می‌کرد افزود: در بسیاری از واحدهای صنفی لوگوی طرح شبنم فله‌ای به فروش و در بسیاری از کالاها الصاق می‌شد و همچنین ایران کد با نظام تعرفه‌ای کالاهای وارداتی در ایران و جهان هماهنگ نبود.

وی تصریح کرد: در کشور طرح ایران کد امکان رصد و پیگیری کالاهای وارداتی به صورت دقیق را فراهم نمی‌کرد.

معاون وزیر صنعت و تجارت با بیان این مطلب که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص آیین نامه کد شناسایی رهگیری کالا بحث و گفتگو شده خاطرنشان کرد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آییننامهای با عنوان کد رهگیری شناسه کالا بررسی شده که با نظام تعرفهای کالاهای داخلی و وارداتی همخوانی دارد و با رفع موانع آن در چند ماه اخیر جایگزین طرح شبنم خواهد شد.