به گزارشافکارنیوز،یکصد و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران دقایقی پیش با حضور ۲۱ عضو شورا آغاز شد و در این جلسه قرار است یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال ۹۴ در دستورکار اعضا قرار گیرد.

بررسی لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران و همچنین بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تعمیر، نصب و راهاندازی پلههای برقی و آسانسور ایستگاههای مترو از دیگر دستورات جلسه امروز شورای شهر تهران محسوب میشود.