به گزارشافکارنیوز،جمعی از صاحبان مسکن مهر پرند صبح امروز در اعتراض به درخواست واریز مجدد وجه برای واگذاری مسکن خود مقابل مجلس تجمع کردند.

به گفته یکی از تجمع‌کنندگان در حالی که ۴ سال پیش تمام وجوه خرید مسکن مهر در پرند پرداخت شده است، اما در حال حاضر درخواست پرداخت ۱۷ میلیون تومان از صاحبان این مسکن‌ها شده در حالی که این با قانون مغایر است.

تجمع‌کنندگان خواهان رسیدگی دولت و توجه مجلس در راستای اسکان در مسکن‌های خریداری شده خود هستند.

به گفته یکی از تجمعکنندگان در حالی که صاحبان مسکن مهر همزمان با خرید واحدها در پرند هزینه پکیج٬ کابینت و سایر امکانات اینچنینی را پرداخت کردهاند، اما در حال حاضر این امکانات به صاحبان تحویل داده نخواهد شد.