به گزارشافکارنیوز،حسن سرخوش گفت: یکی از پروازهای عمره گزاران که قرار بود روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه، ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه بامداد صبح توسط یک شرکت هواپیمایی داخلی انجام شود، با ۱۲ ساعت تأخیر، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه شب به سوی مدینه منوره پرواز کرد.

وی ادامه داد: این تأخیر که از ابتدای عملیات عمره تا کنون اولین مورد بوده است نارضایتی و اعتراض عمره گذاران را به دنبال داشت که البته علت تأخیر این پرواز تغییر هواپیما بوده است.

سرخوش اظهار داشت: این زائران قرار بود با یک پرواز ۴۵۰ نفره توسط یک شرکت هواپیمایی داخلی عازم سرزمین وحی شوند، اما این شرکت این هواپیما را به دو هواپیمای کوچک‌تر تبدیل کرد که یکی از پروازها بدون تأخیر انجام شد و پرواز دیگر تأخیر زیادی داشت.

وی اظهار امیدواری کرد تا پایان عملیات عمره تأخیرهای طولانی در پروازها وجود نداشته باشد.