به گزارشافکارنیوز،یکی از نکاتی که برای تبلیغ مصرف نمک دریا مطرح می شود کاهش میزان فشار خون است.

مصرف زیاد هرگونه نمکی چه نمک دریا، چه نمک معدنی تصفیه نشده و چه نمک یددار تصفیه شده موجب افزایش فشار خون و به تبع آن بروز بیماری های قلبی – عروقی می شود و مصرف نمک دریا نیز به هیچ وجه موجب کاهش فشار خون بالای افراد نمی شود بلکه می تواند فشار خون را بالا برده و موجب افزایش بروز بیماری های قلبی و عروقی شود.

در حال حاضرحداقل ۲ گونه نمک خوراکی تصفیه شده و نمک خوراکی دریا در کشور عرضه می شود، نمک خوراکی تصفیه شده طی فرآیند خالص سازی کاملاً تصفیه شده و تقریباً فاقد هرگونه ناخالصی است و درجه خلوص آن حداقل۹۹.۲ درصد است.

البته به نمک خوراکی عنصر ید برای پیشگیری از نارسایی عملکرد غده تیرویید افزوده می شود اما نمک دریا دارای درجه خلوص ۳۷ تا ۸۴ درصد است و ناخالصی های زیادی دارد اما ید ندارد.

با تصفیه نمک، مواد زاید مثل گچ، آهک و فلزات سنگین شامل سرب، آرسنیک که برای سلامتی مضر هستند و عامل سرطان زا شناخته شده اند جدا می شوند ولی در نمک دریا این مواد مضر همچنان وجود دارد. از طرفی وقتی این املاح زیاد دریافت شوند، روی جذب سایر ریز مغذی ها مانند آهن اثر می کنند و باعثکاهش جذب آن می شوند.

آنچه در برنامه کشوری ˈکاهش اختلالات ناشی از کمبود ید idd ˈباید مورد توجه قرار گیرد دریافت کافی ید از غذای روزانه است و نه فقط در ایران که در بسیاری از کشورهای پیشرفته سال هاست که مصرف نمک یددار تصفیه شده آسان ترین ،مهمترین و کم هزینه ترین راهکار شناخته می شود .