به گزارشافکارنیوز،دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، افزود: در حال حاضر اقدامات خوبی با اجرای طرح تحول سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی کشور صورت گرفته است که توزیع مکمل های غذایی بین زنان باردار و در دسترس بودن واکسن در این مراکز از جمله این اقدامات است.

وزیر بهداشت گفت: همچنین با اجرای طرح تحول سلامت ضمن کاهش هزینه های بستری از جیب مردم، از ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه لوازم مصرفی و تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر نیز در اجرای طرح تحول سلامت موفق عمل کرده است، افزود: در حال حاضر کمبود پزشک عمومی در این استان نداریم و تعداد متخصصین نیز در این استان افزایش یافته است.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت اتمام پروژه های ناتمام در کشور، گفت: باید وعده های داده شده به مردم را عملی نماییم.