به گزارشافکارنیوز، ‌ لوزالمعده میزان قند خون یا گلیسمی را کنترل می‌کند.

لوزالمعده فرد سالم به شکل پیوسته هورمون انسولین ترشح می‌کند، اما وقتی سلولهای لوزالمعده که به «سلولهای بتا» معروف هستند، کار خود را بدرستی انجام ندهند این تعادل بر هم می‌خورد و فرد به بیماری دیابت مبتلا می‌شود: دیابت نوع ۱ یا دیابت نوع ۲.

طی ۳۰ سال گذشته پژوهشگران در سراسر جهان تلاش کرده‌اند که سلولهای بتا را در آزمایشگاه بسازند و بفهمند چرا این سلول‌ها کار خود را انجام نمی‌دهند اما تاکنون موفق نشده بودند.

گروه تحقیقاتیی به سرپرستی پروفسور شارفمن در موسسه ملی سلامت و تحقیقات علوم پزشکی فرانسه بالاخره توانسته‌اند این کار را انجام دهند.

امروزه ۸۵ درصد بیماران دیابتی، از دیابت نوع ۲ رنج می‌برند. این نوع دیابت ظاهراً به اضافه وزن و چاقی مربوط می‌شود و بیم آن می‌رود که این مشکل جدی برای سلامتی افراد جامعه، بزودی تبدیل به ایپدمی و مشکلی فراگیر شود.

در این مورد خاص نشان دادهایم که باکتری اکرمانسیا با یاختههای بدن انسان وارد برهم کنش میشود و مصرف قند را در بدن تغییر میدهد. به این ترتیب از وخامت بیماری دیابت نوع ۲ میکاهد.