به گزارشافکارنیوز،مسعود ثقفی در پاسخ به این پرسش که با چه شرایط دانش آموزان متاهل می توانند در مدارس روزانه حضور یابند اظهار کرد: دانش آموزانی که ازدواج کرده اند طبق ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی مدارس می توانند با ۴ روشی که در این ماده آمده است ادامه تحصیل دهند.

وی افزود: تحصیل دانش آموزان در مدارس روزانه منوط بر رعایت سادگی کامل و خودداری از ابراز مسایل ازدواج با دیگر دانش آموزان است.

ثقفی با بیان اینکه دانش آموزانی که متاهل شده اند طبق مقررات می توانند در امتحانات متفرقه شرکت کنند افزود: یکی از بند های این آیین نامه تحصیل این دسته از دانش آموزان در مدارس بزرگسال است البته در صورت داشتن شرایط سنی مناسب با آن مقطع می توانند در مدارس روزانه ثبت نام کنند و بدون حضور در کلاس درس مانند سایرین در امتحانات شرکت نمایند.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: هر مدیری بر خلاف این آیین نامه عمل کند، مرتکب تخلف شده است.