به گزارش افکارنیوز، دفتر سهام و فروش پروژه‌های پدیده شاندیز در بلوار آفریقا ساعاتی قبل پلمب شد.

این مکان بر حسب دستور بازرس شعبه ۱۰ دادسرای ناحیه ۳ تهران(ونک) و توسط معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران برزگ پلمب گردید.

هماکنون تعدادی از سهامداران در مقابل این دفتر تجمع کردهاند.