گروه اجتماعی، محمد مهدی تندگویان در گفتگو باافکارنیوزگفت: ما در کمیسیون شهرسازی معماری در موضوع بافت فرسوده طرحی را ارائه کردیم در آنجا یک کمیته جدید به نام بافت فرسوده هم ایجاد کردیم و الگوهای مختلف در بافت فرسوده را بررسی کردیم.

سخنگوی کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر تهران افزود: اصل این موضوع این است که باید بافت فرسوده ارزشمند شود، قابلیت سرمایه گذاری در بافت ایجاد شود که بتوانیم به سمت تغییر و تحول در بافت فرسوده برویم.

وی اظهار داشت: بخش ساماندهی که مربوط به شهرداری می شود به سبب اینکه بودجه و اعتبارات محدود است ساماندهی که انجام میشود نهایتا تغییر اساسی در ساخت اساسی بافت فرسوده ایجاد نکرده است.

این نماینده مردم در شورای شهر با اشاره به اینکه بودجه لازم را شهرداری برای بافت فرسوده ندارد گفت: ما اگر بتوانیم بافت فرسوده را از لحاظ سرمایه گذاری اقتصادی ایمن کنیم مثلا یک نمونه آن این که آقای قالیباف گفتند من می آیم در آن بافت سکونت می کنم در واقع باید سرمایه گذار و مردم احساس کنند که این بافت ایمن است و برای سرمایه گذار هم این بافت ارزشمند باشد.

وی اظهار داشت: ما باید مانع ساخت و ساز بی رویه در مناطقی مثل ۱،۲ که پر منفعت است شویم و پیمانکار و سرمایه گذار بخشی از تغییرات و تحولات بافت فرسوده را هم بپذیرد یعنی اگر یک سریع دریافت عوارض از پیمانکاران بخش خصوصی را نگیریم اما به ازای آن در بافت فرسوده پروژه تعریف کنیم.

تندگویان با عنوان این که این موضوع در حد طرح است بیان کرد: اگر سامندهی منظم ایجاد کنیم قطعا مشکل بافت فرسوده حل خواهد شد و باید گفت که مدیریت شهری هم تمایل برای نوسازی بافت فرسوده و ورود سرمایه گذاران در این حوزه را دارد و بیش از حد در این زمینه تلاش کرده است اما بخش خصوصی با معیار های خودش جلو می آید و تا به امروز موفقیت نسبی بوده و موفقیت آنچنانی در این حوزه نداشتیم.